Regelement voor deelname Run Bike Run 

 • Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van verkeersregelaars en autoriteiten op te volgen en moeten bedachtzaam zijn op aanwezige vervoersmiddelen. Een deelnemer die hier niet aan voldoet zal uit de wedstrijd worden genomen en gediskwalificeerd worden.
 • De Race Director en juryleden zijn gemachtigd om atleten te diskwalificeren. Conformeer je te allen tijde aan de geldende verkeersregels (tenzij door verkeersregelaars en politiebeambten anders aangegeven) en begrijp dat het parcours toegankelijk is voor publiek en verkeer. Ook de voor verkeer afgesloten stukken kunnen tijdens het evenement worden gebruikt door hulpdiensten en aan het evenement verbonden voertuigen. Houd je daarom te allen tijde aan de verkeersregels.
 • Er wordt rechts gereden.
 • Het medische team van 40Mijl is gerechtigd om atleten uit de wedstrijd te nemen wanneer ze voortzetting niet verantwoord achten.
 • Het is deelnemers niet toegestaan om prestatie bevorderende middelen, middelen die het gevoel van vermoeidheid onderdrukken of andere verboden middelen te gebruiken. Er worden dopingtests uitgevoerd. Een positieve test betekent diskwalificatie.
 • We vragen alle deelnemers om zich goed en sportief te gedragen, en om andere deelnemers, evenementmedewerkers en vrijwilligers netjes en respectvol te behandelen. Overtredingen hierop (zowel voor, tijdens als na het evenement) kunnen leiden tot diskwalificatie.
 • Het weggooien van afval is enkel toegestaan in afvalzones. De afvalzones bevinden zich rondom de verzorgingsposten en worden duidelijk aangegeven. Gooit een deelnemer afval weg buiten deze zone wordt hij of zij gediskwalificeerd.
 • Wanneer een deelnemer ervoor kiest uit de wedstrijd te stappen dan dient hij/zij zo spoedig mogelijk de organisatie hiervan op de hoogte te stellen. Als hieraan niet wordt voldaan en er wordt overgegaan tot een zoek- en reddingsactie dan zullen de bijbehorende kosten op de betreffende deelnemer worden gevorderd als hij/zij zich op dat moment thuis of in een hotel/accommodatie bevindt.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om reglement, parcours en locaties te allen tijde te kunnen wijzigen. De deelnemers moeten hiervan echter voor de start van de wedstrijd op de hoogte worden gesteld, tenzij de wijziging direct betrekking heeft op de veiligheid van de atleten.
 • Zowel bij het fiets- als looponderdeel is het dragen van koptelefoons of oordoppen niet toegestaan.
 • Deelnemers (m/v) aan het evenement mogen zich niet met ontbloot bovenlijf begeven op het fiets- en loopparcours.
 • Elke deelnemer dient zich bekend te maken met het parcours, het is de eigen verantwoordelijkheid om de juiste route te volgen (afwijkende aanwijzingen van verkeersregelaars, politiebeambten en organisatie daargelaten).
 • Zijn de weersomstandigheden zodanig slecht dat de veiligheid van de deelnemers bij de duathlon niet kan worden gewaarborgd dan kan de organisatie van 40Mijl ervoor kiezen het evenement in zijn geheel af te gelasten. Bij afgelasting zal het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.
 • De uitgereikte startnummers dienen gedurende het gehele fiets- en looponderdeel zichtbaar te zijn.
 • Atleten dienen zich aan te melden gedurende de toegewezen tijden (zie deelnemersinformatie) en de deelnemersbriefing bij te wonen.
 • Alle deelnemers (zowel individueel als estafette) dienen hun fietsen op de toegewezen tijden in te leveren, een regel waarop geen uitzonderingen wordt gemaakt. De organisatie behoudt zich het recht voor om atleten die zich hier niet aan conformeren te diskwalificeren.


Loopregels

 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen met lopen.
 • Deelnemers dienen zoveel mogelijk rechts te lopen opdat passeren aan de linkerzijde mogelijk blijft.
 • Individuele begeleiding op het parcours (in de vorm van niet-deelnemende hardlopers, fietsers of andere voertuigen) is niet toegestaan.
 • Het aannemen van voeding of andere attributen is buiten de verzorgingspost niet toegestaan, en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Wanneer een z.g. cut-off time in de deelnemersinformatie is aangegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers die dan het looponderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het loopparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe aanleiding geven.


Materiaal

 • SCHOENEN MET SPIKES ZIJN NIET TOEGESTAAN (ook is het parcours niet geschikt voor spikes)
 • Alleen mtb’s zijn toegestaan (26″ t/m 29″)
 • Cyclocrossfietsen zijn niet toegestaan
 • Een beachstuur is reglementair om veiligheidsredenen niet toegestaan
 • Een helm is verplicht
 • Spijkerbanden zijn verboden
 • Het is verboden om oortjes, hoofdtelefoon, mobiele telefoon tijdens de wedstrijd te dragen


Estafette

Elk duo krijgt één startnummer met chip. Het startnummer wordt op de fiets en tijdens het lopen gedragen. Het startnummer moet worden doorgegeven aan de volgende sporter bij wisseling van onderdeel op de aangegeven locatie.

De wissel van de duo’s vindt plaats in de wisselzone op de plek waar de fiets wordt gestald. De deelnemer van het volgende onderdeel staat hier klaar om het startnummer over te nemen. Elders in de wisselzone mag het startnummer niet worden overgedragen. Het niet voldoen hieraan leidt tot diskwalificatie!


Fietsregels

 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient op de rug te worden gedragen met fietsen.
 • Het dragen van een veilige fietshelm is verplicht.
 • De fietshelm dient met het kinbandje bevestigd te zijn voordat de fiets uit het rek wordt genomen. Vervolgens mag de helm pas weer worden losgemaakt als de fiets na het fietsonderdeel in het rek staat.
 • Individuele begeleiding is niet toegestaan. Het fietsparcours is gesloten voor supportvoertuigen. Een deelnemer mag geen hulp zoeken bij of aanvaarden van toeschouwers, begeleiders of derden met uitzondering van de officiële technische ondersteuning vanuit de organisatie.
 • Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de staat en eventuele reparatie van de fiets.
 • De fiets dient voor aanvang van het evenement goed te zijn onderhouden en in een rijklare staat te verkeren. De deelnemer dient in staat en voorbereid te zijn om eventueel noodzakelijke reparaties zelf uit te voeren, het aanvaarden van hulp hierbij kan leiden tot diskwalificatie. Hiermee is uitgesloten dat er met reservewielen of reservefietsen wordt gewerkt.
 • Bij het inchecken van de fiets wordt een basale technische controle gedaan, waarbij alleen de fietsen die voldoen aan de eisen worden toegelaten tot de transitiezone. De helm moet tegelijk met de fiets ingecheckt worden en mag daarna de transitiezone enkel verlaten tijdens en na de wedstrijd.
 • Fietsers worden geacht om de instructies en aanwijzingen van alle race officials en autoriteiten op te volgen. 
 • Het is deelnemers toegestaan om met de fiets aan de hand te lopen als dit noodzakelijk is.
 • Deelnemers dienen op het parcours zoveel mogelijk rechts te houden. Inhalen dient aan de linkerzijde plaats te vinden
 • .De bestraffing voor gevaarlijk rijden en onsportief gedrag wordt door de jury bepaald en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Wanneer een z.g. cut-off time in de deelnemersinformatie is aangegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers die dan het fietsonderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het fietsparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe aanleiding geven